Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har gjort en spesiell og omfattende
innsats for klubben og dens virke. Forslag av æresmedlem kan fremmes av styremedlem
overfor styret. Styret legger fram sin innstilling overfor Årsmøtet som kan tildele æresmedlemskap.
Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse og gis i form av diplom. Æresmedlemskap er
gratis og livsvarig.

Per Berg 

Per Berg er tildelt livsvarig æresmedlemskap i Husqvarna Club Norway i 2019. for
etableringen av Husqvarna Club Norway i 2003 sammen med Carl Reidar Andersen og
Lars Bergskaug, samt hans mangeårige virke i klubben.

Han har også fremmet klubben på en god måte både innenfor og utenfor Norges grenser 
og satt avtrykk som vil bli husket for ettertiden.

Lars Bergskaug 

Lars Bergskaug ble tildelt livsvarig æresmedlemskap i Husqvarna Club Norway i 2019 
for etableringen av Husqvarna Club Norway i 2003 sammen med Carl Reidar Andersen (Calle) og Per Berg.

I tillegg har hans gode kompetanse og tekniske innsikt på Husqvarna motorsykler
betydd mye for mange av vår medlemmer gjennom tiden som har fått hjelp av ham
til å reparere eller restaurere sine Husqvarnaer.

 

Terje Karlsen 

Terje Karlsen er tildelt livsvarig æresmedlemskap i Husqvarna Club Norway i 2020 
for sitt mangeårige virke som strekker seg helt tilbake til etableringen av klubben i 2003

Han har i alle år vært en del av styret som sekretær/kasserer, og har også hatt
verv som redaktør for klubbens egen avis Qvarnaposten og ved utgivelse av Husqvarnaboka. 
Han har videre vært, og er en meget god ressurs og støttespiller med inngående
kompetanse 
av både teknisk og organisatorisk art, noe som har vært til stor hjelp
for alle klubbens medlemmer.

 I tillegg har han også fremmet klubbens interesser både innenfor og utenfor Norges
grenser på en særdeles bra måte som vil bli husket for ettertiden.

Kai Nordseth

Kai Arild Nordseth tildeles med dette livsvarig æresmedlemskap i Husqvarna Club Norway
for sitt mangeårige engasjement i Husqvarna Club Norway, med først 1 år som nestformann
og ni år som formann. 
Han overtok formannsvervet allerede to år etter at han meldte seg
inn i klubben, og har hele sin formannstid vist et glødende engasjement for klubben,
noe som har gjort klubben godt synlig i veteranmiljøet, ikke minst i den digitale verden.
Hans utvikling av klubben omfatter klubbartikler, arbeid med Husqvarnaboka,
artikkelstoff til Qvarnaposten, organisering av treff og klubblotteri m.m.

 I tillegg har han vært svært kontaktskapende utad og innad, noe som har betydd
mange nye Husqvarna-venner.