På denne siden vil vi etter hvert legge ut aktiviteter klubben gjennomfører og ikke minst aktivitetsplanen for gjeldende år.

Nye systemer basert på Styreweb sitt konsept for organisasjoner

  • Hjemmeside vil lanseres i løpet av februar
  • Intranett hvor det legges ut informasjon til medlemmer som passord beskyttes (ikke tidfestet)
  • Medlemssystem (ikke tidfestet)