Husqvarna Club Norway er en landsdekkende klubb, og for å kunne yte god service til alle våre medlemmer har vi valgtå lansere lokale kontakter noen enkelte steder i Norge. De lokale kontaktene skal holde seg oppdatert på det som skjer av veteran motorsykkel, scooter og moped aktiviteter i regionen og kunne være et kontaktledd og en sparringspartner for våre medlemmer. De vil også kunne rettlede enkeltmedlemmer når det gjelder innhenting av informasjon om Husqvarna kjøretøy enten det er delebøker, modellkontakter, eller andre Husqvarna relaterte spørsmål.

 

Østfold:           Ulf Benjaminsen        Tlf: 92887383           Mail: Ulf.benjamin@hotmail.com

Buskerud:        Oddbjørn Kleven      Tlf: 90190718           Mail: oddbjorn.kleven@getmail.no

Hedmark:         Rune Hansen            Tlf: 91738369           Mail: runedkw@hotmail.no

Oppland:          Kai Nordseth            Tlf: 95746115            Mail: Kai.Nordseth@Outlook.com

Hordaland:       Hans R Gaarder       Tlf: 55134322           Mail: hans.gaarder@online.no

Trøndelag:        Edvard Nordli           Tlf: 95263116           Mail: edvard.Nordli@Outlook.com

Sverige            Torgny Arvidsson     Tlf: 0046 73381581 Mail: lundhabol@hotmail.com