Nytt medlemssystem i Husqvarna Club Norway

Nytt medlemssystem i Husqvarna Club Norway

Publisert av Kai Arild Nordseth den 20.03.23. Oppdatert 31.03.23.

MEDLEMSREGISTER

Medlemsregisteret inneholder en rekke muligheter for kategorisering og lagring av informasjon knyttet til hvert enkelt medlem. På denne måten har dere all relevant informasjon knyttet til medlemmet samlet på ett sted.

Oppsett for medlemstyper, avdelinger og grupper kan enkelt tilpasses foreningen sitt behov.

Medlemmer kan enkelt vedlikeholde sine basisopplysninger via Gnist-appen.

RAPPORTER

I medlemsregisteret finnes en rekke standard-rapporter som dekker ulike behov. Rapporter som gir oversikt og grunnlag for statistikk og kontroll.

Rapportene kan enkelt skrives ut eller eksporteres til f.eks. excel.

Ved spesielle behov kan foreningen bli satt opp med egne skreddersydde rapporter.

MELDINGSTJENESTE

Kommunikasjon er en svært viktig del av foreningsarbeidet. Den integrerte meldingstjeneste er til god hjelp, og gir mulighet for kommunikasjon både via e-post, SMS og Gnist-appen.

Tjenesten er brukervennlig og håndterer store mottakergrupper svært effektivt.

 

oppdatering av medlemsinformasjon

Dette pluss mye mer er tilgjengelig i løsningen, men vi har valgt å ta i bruk det mest nødvendige for vår klubb.
Vi vil sende ut mail til alle medlemmer slik at de kan oppdatere persondata slik at vi sikrer god kommunikasjon på flere nivåer, og vi håper
at dette kan bringe klubben et steg videre i riktig retning.