Husqvarna Club Norway en landsdekkende veteranmotorsykkel klubbetablert 2003,
med hovedformål å fremme interessen for Husqvarna motorsykler, scootere og mopeder i Norge.

Tilsluttet NVMC Norsk Veteranmotorsykkel Club.    
Tilsluttet LMK Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber.  

Qvarnaposten nr 4 - 2023 er på vei til postkassen

Qvarnaposten nr 4 - 2023 er på vei til postkassen

Qvarnaposten er på vei til trykkeriet med masse lesestoff : - Innkalling og årsmøtepapirer - Jubileumsåret 2023 (kort oppsummering) - «Gromlyd» på Finnskogen - Grovkalibret Husqvarna Roulette 1960 - En SKUM historia - Firetakter og totakter - Glimt fra Nya Rally på Dal - Fra arkivet - QP i gamle dager

Les mer
Ekeberg vårmarked 2023

Ekeberg vårmarked 2023

Det var meget bra oppmøte på vår stand på Ekeberg vårmarked 2023. Les mer under Det vil også komme en større artikkel i vår avis Qvarnaposten i løpet av juni.

Les mer