LMK er en ideell sammenslutning av motorhistoriske kjøretøyklubber uten partipolitisk tilknytning.
En organisasjon for politisk og økonomisk påvirkning ang. rammebetingelsene for motorhistoriske kjøretøy.

Hva betyr et medlemskap i LMK for Husqvarna Club Norway og våre medlemmer

• Svært billig helforsikring som er enkel å tegne
• 15 % rabatt på øvrige forsikringer i If
• Sikret hjemtransport (helt hjem) ved skade og hjelp ved skadeoppgjør
• Bistand i vanskelige saker knyttet til historikk og overfor myndigheter
• LMK har internasjonale forbindelser som kan yte bistand utenfor Norge
• Det kreves minst ett års klubbmedlemskap før tegning av LMK-forsikring
. Medlemskontingent i HCN må være betalt
 
Ønsker du mer informasjon om ordningen så kontakt vår forsikringskontakt i
Husqvarna Club Norway: Terje Karlsen Tlf 95798426 eller Mail: terje.r.karlsen@gmail.com