Qvarnaposten Husqvarna Club Norway sitt eget tidsskrift.

Qvarnaposten er et av de viktigste bindeleddene mellom oss og våre medlemmer i tillegg til vår hjemmeside og våre to Facebook kontoer. (Husqvarna Club Norway og Husqvarna MC venner i Norge.)

Bladet kommer ut fire ganger pr år i trykt form, eller basert på PDF som sendes på mail litt avhengig
av hva medlemmet ønsker. 

Artiklene i bladet er det i hovedsak våre medlemmer som tilfører oss, og det kan være informasjon
som nyheter, restaureringer, kjøp/salg, deleproduksjon, turløp/cross/enduro, samlinger eller delemarked.  Vi kan vel si at det i store trekk er artikler som har interesse for våre medlemmer litt avhengig av interesseområde.

Annonseringer 
Ønsker du eller din bedrift annonse i Qvarnaposten er det bare å ta kontakt med
leder, sekretær eller redaktør i klubben for å få et tilbud.

Som medlem kan du annonsere gratis både i bladet, hjemmeside og på våre FB sider

Redaktør:
Terje Karlsen
Helneveien 16
1639 Gamle Fredrikstad
Tlf: 95798426

Mail: terje.r.karlsen@gmail.com

Trykk på linken Qvarnaposten nr 1-2003 for å se den første utgaven i 2003 rett etter stiftelsen av klubben

Trykk på linken Qvarnaposten nr 2-2022 for dagens utgave av Qvarnaposten 

Qvarnaposten arkivet
Vi har i vårt arkiv med Qvarnaposten utgaver helt fra starten i 2003. Disse er tilgjengelig for våre medlemmer basert på PDF (elektronisk) utgaver og kan bestilles til en kostnad av kr 30,-. Dette arkivet er kun for våre medlemmer og bladet sendes ut pr mail. (Veldig ok om man ønsker å forstørre bilder eller tekst ved lesning)

Trykk på linken for å se: Oversikt Qvarnaposten arkivet