VI har nå lagt ut de som er modellkontakter på Husqvarna motorsykler. Husk at disse kun er rådgivere ved reparasjoner og restaurering av Husqvarna veterankjøretøy og som stiller opp frivillig for betalende medlemmer i Husqvarna Club Norway.

De er ikke ment brukt til å skal skaffe deler, reparere etc hvis de ikke selv tilbyr seg dette, så bruk dem fornuftig.

 

Modellkontakt for Husqvarna motorsykler:

Carl H Størmer
Perioden: 1903-1936 
Mobil: 90786132 
Mail:  
chstormer@gmail.com

Kåre Willy Fladland
P
erioden: 1937-1952
Mobil: 90722585
Mail:  ritfladl@online.no

Rune Hansen
Perioden: 1952-1972.
Telefon: 91738369
Mail : runedkw@hotmail.no

Jan Sørnes
P
erioden: 1973-1987.
Mobil: 99477084
Mail:   stokkeholmen@hotmail.com