NVMC Norsk Veteran Motorsykkel Club

Husqvarna Club Norway er tilsluttet Norsk Veteran Motorsykkel Club, NVMC. NVMCs formål er å fremme og ivareta interessen for alle veteranmotorsykler og mopeder eller på annen måte interessante kjøretøyer definert som motorsykkel i Norge.

Klubben arbeider på nasjonal basis for gjensidig forståelse for de miljø- og samfunnsmessige forhold som eierskap og bruk av alle typer veteranmotorsykler representerer - og NVMC vil være det nasjonale samlingspunkt for aktiv bruk av disse.

NVMC skal aktivt fremme forståelse i samfunnet for den kulturarv norsk motorsykkelhistorie representerer.

NVMC har over 2000 medlemmer fordelt på 29 lokalavdelinger i Norge. Seks merkeklubber, herunder Husqvarna Club Norway er tilsluttet NVMC.

NVMCs hovedarrangement er Skogsløpet som arrangeres hvert år ulike steder i Norge.

 

Trykk på lenken: NVMC