Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har gjort en spesiell og omfattende innsats for klubben og dens virke.
Forslag av æresmedlem kan fremmes av styremedlem overfor styret. Styret legger fram sin innstilling overfor Årsmøtet
som kan tildele æresmedlemskap. Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse og gis i form av diplom.
Æresmedlemskap er gratis og livsvarig.

 

Per Berg 

Per Berg er tildelt livsvarig æresmedlemskap i Husqvarna Club Norway i 2019
for etableringen av Husqvarna Club Norway i 2003 sammen med Carl Reidar Andersen
og Lars Bergskaug, samt hans mangeårige virke i klubben.

Han har også fremmet klubben på en god måte både innenfor og utenfor Norges grenser
og satt avtrykk som vil bli husket for ettertiden.

Lars Bergskaug 

Lars Bergskaug ble tildelt livsvarig æresmedlemskap i Husqvarna Club Norway i 2019
for etableringen av Husqvarna Club Norway i 2003 sammen med Carl Reidar Andersen (Calle)
og Per Berg.

I tillegg har hans gode kompetanse og tekniske innsikt på Husqvarna motorsykler betydd mye
for mange av vår medlemmer gjennom tiden som har fått hjelp av ham til å reparere
eller restaurere sine Husqvarnaer.

 

 

Terje Karlsen 

Terje Karlsen er tildelt livsvarig æresmedlemskap i Husqvarna Club Norway i 2020
for sitt mangeårige virke som strekker seg helt tilbake til etableringen av klubben i 2003

Han har i alle år vært en del av styret som sekretær/kasserer, og har også hatt verv som redaktør
for klubbens egen avis Qvarnaposten og ved utgivelse av Husqvarnaboka.

Han har videre vært, og er en meget god ressurs og støttespiller med inngående kompetanse

 av både teknisk og organisatorisk art, noe som har vært til stor hjelp for alle klubbens medlemmer.

 I tillegg har han også fremmet klubbens interesser både innenfor og utenfor Norges grenser på en særdeles
bra måte som vil bli husket for ettertiden.