Valgkomiteen er i gang

Valgkomiteen er i gang

Publisert av Kai Arild Nordseth den 04.01.23. Oppdatert 18.01.23.

Blir du med å tar et verv i styret ?

Styret i Husqvarna Club Norway har som i alle andre klubber en sentral rolle i organisasjonen, derfor er det viktig at flere er med å bidrar. Et godt og fungerende styre er avgjørende for å få en positiv utvikling, sunn drift og et godt aktivitetstilbud. Styret forvalter klubbens verdier og har ansvar for at medlemmenes interesser ivaretas og utvikles. 

Er du en som kunne tenke deg å være med på å bidra til å bygge strategiske, operative planer, og ikke minst gjennomføre dem, da har vi plass til deg i styret. Som et bakteppe er det også viktig at man har klubbens visjon i sentrum når dette arbeidet skal gjennomføres. 

Visjon
Husqvarna Club Norway, som er klubbens navn, har som formål å fremme interessen for Husqvarna veteranmotorsykler, -scootere og -mopeder i Norge. (Det er viktig å tenke langsiktig i denne type organisasjon.)

Det er viktig at:

  • Vi hjelper våre medlemmer til å få tilgang på informasjon. 
  • Vi spiller på lag med sosiale medier der dette er formålstjenlig.
  • Vi tenker langsiktig. (sosiale medier har en evne til å komme å gå)
  • Vi tar ansvar med å lagre og vedlikehold informasjon om Husqvarna kjøretøy (Historien, delebøker, instruksjonsbøker, brosjyrer etc)
  • Vi promoterer og møter opp på de arrangement der dette er viktig for å nå våre målsetninger.
  • Vi inspirerer MC entusiaster og bidrar med å fremme Husqvarna merket.
  • Vi bidrar og hjelpe de som ønsker å bygge kompetanse, restaurere eller samle  Husqvarna  kjøretøy slik at de blir gode ambassadører for merket  

Behovet for ressurser i styret er på flere områder: Redaktør (Qvarnaposten) WEB (Ansvar for vår nettløsning og Facebook kontoer) samt andre styreverv, men dette vil valgkomiteen informere deg om når du tar kontakt.

Tar du utfordringen, hører vi fra deg ?

NB! Vi benytter Teams som kommunikasjonsløsning ifm møter, så du slipper å reise langt for å delta. Vi sender invitasjon på mail som du bare kan klikke deg inn på for å være med. Kravet til løsning er at du har kamera og høytaler på din PC.

Kontaktinformasjon valgkomiteen:

Jens Kristian Waaler Tlf: 92600932 e-post: jens@lierfoss.no
Torgny Arvidsson     Tlf  0046 53426056 e-post: Lundhabol@gmail.com
Oddbjørn Kleven     Tlf 90190718         e-post: oddbjorn.kleven@getmail.no