Årsmøte i Husqvarna Club Norway i Moss

1.  Valg av møteleder
2.  Valg av referent og to til å underskrive protokoll
3.  Godkjenning av innkalling/dagsorden
4.  Årsberetning
5.  Regnskap for 2022
6.  Jubileumsåret 2023
7.  Aktivitetskalender
8.  Qvarnatreffet 2023
9.  Budsjett for 2023
10. Kontingent for 2024
11. Innkomne saker
12. Valg

 - Etter årsmøtet blir det litt Qvarnaprat og film.
 - Enkel servering
 - VI tar også en tur for å se på forholdene i Melløsparken der Husqvarnatreffet 2023 skal være.

For ytterligere informasjon:  Se Innkalling til Årsmøtet i Qvarnaposten nr 4 2022 eller kontakt en i styret 

 

 

 

Detaljer

Dato lørdag 18. februar 2023
Klokkeslett 12:0015:00
Kalender Åpen kalender med stevner og markeder

Sted

Kjøreinstruks Møtet er hos Moss og omegn motorhistoriske forening i Vogts gate 11, 1532 Moss