Årsmøte i Husqvarna Club Norway 2024

1.   Valg av møteleder
2. Valg av referent og to til å underskrive protokoll
3.   Godkjenning av innkalling/dagsorden
4. Årsberetning
5.
Regnskap for 2023.
6.   Jubileumsåret 2023

7.   Aktivitetsplaner for 2024
8.   Husqvarnatreffet 2024 
 
9
.   Budsjett for 2024
10.  Kontingent 2025
11.  
Innkomne saker
12.  
Valg

- Etter årsmøtet blir det litt Qvarnaprat og film.
- Kiosksalg
- Mulighet for kjøp av Husqvarna artikler fra vår nettbutikk

Frist for innmelding av saker til årsmøtet, som sendes sekretær, er 15.1.2024.

Har du eventuelle spørsmål, så kontakt vår sekretær: Terje Karlsen på mobil 95798426

Vel møtt til årsmøtet i lokalene til Moss og Omegn motorhistoriske forening!


Detaljer

Dato lørdag 17. februar 2024
Klokkeslett 12:0015:00
Kalender Åpen kalender med stevner og markeder

Sted

Kjøreinstruks

Moss og Omegn Motorhistoriske Forening 
Vogts gate 11
1532 Moss

Her er det, trykk på link for å få opp kartet:  Moss og Omegn Motorhistorisk Forening